Lichtbolfoto's, artikelen, ervaringen
Lightorbphoto's, articles, experiences

http://www.dutchlightorbs.nl
 


             

                                                        Boek / Book
                             Orbs en andere lichtfenomenen
                                                Ed Vos
                         Buch / Book
        Orbs und andere Lichtphänomene
                             Ed Vos

                                

 

                                                                                                                     Dutch language only                                            German language only

 

Lezers van mijn boek klik hier

Leser meines Buches klicke hier


 

__________________

Last update:

 

03-03-2019
___________________


Nieuw/New

                                                         

Dutch

English


 

 


Teken Gastenboek
Sign Guestbook

 


Mailinglist (Dutch only)

 

________________________________________________________________________________________

 


Gebruik van foto's en artikelen.
Use of photographs and articles.

__________________________________________________________________________

Voor mailinglist en internationale uitwisselings groep (Engels), zie onder.

For mailinglist and international exchange group (English) see below.

______________________________________________________________________________________________

Ed Vos is een Nederlandse beroepsfotograaf, die naast zijn werkzaamheden in de fotografie, uitermate geïnteresseerd is in allerlei onderwerpen die niet direct met onze huidige realiteit te maken hebben. Hij benadert die onderwerpen op zowel esoterische, als rationele wijze. Tevens is hij een gedreven lichtfenomeen onderzoeker.
Met regelmaat trok hij er op uit, met een vriendin en deelt de foto's graag met anderen.  (DLO files)
Ook treft u interessante foto's van andere Nederlandse en buitenlandse fotografen aan

 

_______________________________________________________________

Ed Vos is a Dutch proffesional photographer, who also is highly interested in all kinds of subjects, that are not directly related, to our nowadays reality.

He researches those subjects as well esoterically, as rationally. He also is a very enthousiastic lightorb researcher. Together with a friend he frequently did lightorb shootings. (DLO files)
On this website they like to share their experiences with others.
You also will find photographs of other Dutch orb photographers, as well as from some foreign orbs photographers.

____________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________

 

Klik hier

Voor Nederlandse versie

 

click here

for English version


Wilt U op de mailinglist, of zich juist uitschrijven?
Do you want to subscribe on the mailinglist or just unsubscribe?
klik/click


 

Bezoek ook eens de onderstaande site met esoterische onderwerpen en fenomenen
Also visite the site below, with esoterics and phenomenons

 

 


 

De DLO is deelnemer aan / The DLO is member of

 


Reacties/reactions: e-mail:

Klik HIER

 

 

© Ed Vos