Copyright

www.dutchlightorbs.nl

 

De artikelen en foto's op deze website dragen allen het auteursrecht van de betreffende auteur.
Voor privé gebruik mogen de bestanden gedownload worden.
Verspreiding of publicatie op welke wijze dan ook, is slechts toegestaan na toestemming van de auteursrechthouder, met nadrukkelijke vermelding van het auteursrecht.
Dit geldt ook voor publikcatie op websites op het internet.

The articles and photographs on this website, are all having copyrights of the authors of the articles and photographs.
For private use the files may be downloaded.
Distribution or publication in any way is only allowed with the permission of the keeper of this rights, mentioning the holder of the copyright.
This concerns also publication on the Internet.

 

For information contact:

Reacties/reactions: e-mail: orbs@hetnet.nl

 

HOME