www.edvos.nl

 

Leylijnen en Leycentra in de lage landen
Wicholt Vleer

 

 

Auteur: Wigholt Vleer (Met medewerking van Dick van den Dool)
ISBN 9020211099   Ankh-Hermes, Deventer, 1992
Voor een beschrijving van het boek: www.nopapers.nl/km/az/boek/0/boek0032.html
 

Het boek is helaas niet meer verkrijgbaar, hoogstens in de tweede hands boekhandel, of via aniquariaten


 

Achterkant boek:
Als historicus verrichtte de auteur jarenlang onderzoek naar leylijnen en leycentra in Nederland en Vlaanderen. Meer dan 200 centra zijn met de wichelroede opgespoord en verkend. Paragnost en regressietherapeut Dick van den Dool verleende aan dit onderzoek zijn medewerking.
Het gaat hier om etherische energie die door de leylijnen over de aarde stroomt. Op knooppunten van deze lijnen ontstaat een 'krachtplaats'. Vrijwel alle belangrijke prehistorische bouwwerken en de oudste kerken van vóór 1350 werden op deze centra gebouwd. Vele van deze objecten zijn bedevaartplaatsen geworden vanwege de genezende kracht die ervan uitgaat. In China wordt deze energie 'de geest van de aarde' genoemd.
Leylijnen zijn een wetenschappelijk erkend verschijnsel. In 1982 promoveerde radiësthesist dr. Jörg Purner aan de universiteit van Innsbrück (Faculteit Bouwkunde) op zijn onderzoek naar leylijnen in de oudste kerken van Europa. Purner ontdekte dat de lengte-as van de kerken parallel loopt met een leylijn en dat het altaar van de kerk altijd op de kern van een knooppunt werd geplaatst.
In het eerste, inleidende deel van deze atlas worden onder andere onderzoekingen in Engeland en Duitsland beschreven en wordt aandacht besteed aan verschillende aspecten van het leylijnenverschijnsel.
Deel twee bevat de beschrijving van meer dan 200 centra in Nederland en Vlaanderen. In dit deel zijn, behalve de feitelijke gegevens over de ouderdom, plaats, ligging en sterkte van een centrum en een beschrijving van het onderzoek ter plekke, veel foto's en kaartjes opgenomen.


 

Als boerenzoon had Wigholt Vleer geen interesse voor de boerderij, maar des te meer voor geografie, historie en mysteries. Gedurende tientallen jaren schreef hij diverse publicaties over onderwerpen op dit terrein.
Einde 1981 leken hartritmestoornissen het einde te brengen, maar op wonderbaarlijke wijze volgde herstel. Daarna wijdde de auteur zijn leven aan een studie van parapsychologie, astrologie en de leylijnen en leycentra.


 

(Wigholt Vleer is inmiddels overleden.)

 

 


Home

© Ed Vos