www.edvos.nl

Veld van Overvloed

Ga met de stroom mee en sta zo vervulling van al je wensen toe.......

 

 

 

Onze planeet Aarde is een schitterend Veld van Overvloed, waar alles kan worden ervaren,  

al je sprankelende ideeën kunnen worden uitgevoerd en iedere wens vervuld kan worden.

Wij bedenken iets en het Universum heeft een wonderbaarlijke schat aan mogelijkheden en hulpbronnen om het ons allemaal moeiteloos te leveren.

Je hebt deze belofte vast vaker gehoord.

Misschien ging je er, net als de schrijfster, óók mee aan de slag.

Want als dat zo zou zijn… Wat een vrijheid, wat een vréugde is je leven dan! Voor iedereen!

 

Louise Dekker wíst dat het leven zo behoort te zijn. Ze voélde het, herinnerde het zich en stortte zich met grote overtuiging en grenzeloos enthousiasme in een avontuurlijk, 

‘vrij en vreugdevol’ leven. 

Om dan te ondervinden dat het haar (en partner) juist grotere onvrijheid, frustratie, bizarre situaties en  teleurstelling gaf.

Klopt het dan niet? Bestáán ze eigenlijk wel, deze  Wetten van het Universum?

En als ze bestaan, zijn ze dan wel voor ons,  Aardelingen, bedoeld?!

Zo ja, zit het dan nét even dieper,  dien je nét even iets verder buiten de doos te kijken…

Dien je je begrip van  deze schitterende, adembenemende Wetten  iéts meer te verbreden… Dien je het beeld dat je over jezélf hebt wat meer  te verbreden…

(En wie is ‘Abraham’…)

 

Lees er alles over in dit heerlijke, eerlijke boek,  verheug je nu al op de intense vreugde van het gevoel weer verbonden te worden met Wie Jij werkelijk bent…

Verheug je op ’t wondermooie Leven dat voor je ligt…

Al je geweldige ideeën, al je wensen en verlangens die je misschien al zó lang hebt,

je hoeft ze slechts te leren toestaan.

 


Home

© Ed Vos