www.edvos.nl

 

 

 

Censuur - Wat u niet mag weten over uw gezondheid
Dr. Gábor Lenkei

 

 

 

 

Free Choice Benelux, Amsterdam
ISBN 978-90-814111-1-0


 

 
 

Dr. Gábor Lenkei ontdekte dat de inname van de juiste hoeveelheden vitaminen en mineralen het aantal ziektegevallen drastisch vermindert.

Maar zijn conclusies, die cruciaal zijn voor uw gezondheid, stuitten op grote weerstand bij de gevestigde belangen in de 'zorg-industrie'.

De farmaceutische en psychiatrische industrie doen er momenteel alles aan om Dr. Lenkei's conclusies belachelijk te maken en te ontkennen. Om hun gevaarlijke schijnoplossingen op grote schaal te kunnen verkopen hebben ze onwetende mensen nodig.

  • Waarom leven we maar half zo lang als we zouden moeten?
  • Waarom worden alleen mensen in natuurgemeenschappen makkelijk honderd jaar?
  • Wie vormt onze opvattingen over gezondheid?
  • Wie houdt de meest belangwekkende wetenschappelijke ontdekkingen achter, en waarom?
  • Hoe kun je schatrijk worden met het verzinnen van een kinderziekte?
  • Wat zijn de voornaamste oorzaken van gewichtstoename?
  • Wie hield de behandeling voor kanker geheim?
  • Weet u hoe gemakkelijk het is om gezond te blijven?

 

Lees zijn boek en wees geïnformeerd!


De auteur aan het woord:

Dr. LenkeiAls ik dit boek een roman had genoemd, zou ik misschien een populaire schrijver zijn geworden, die bekend stond om zijn ongebreidelde fantasie en die zelfs door de critici werd bewonderd.

De paradox is dat ik de waarheid verteld heb.

Ik ben op 1 maart 1961 in Miskolc, Hongarije geboren. Ik kreeg veel liefde en steun van mijn ouders. Zij wonen nog steeds in Miskolc. Het enige wat zij voor mij wensten was dat ik gezond en gelukkig zou worden.

Ik deed met goed gevolg eindexamen aan de middelbare school in Miskolc. Maar mijn toelating tot de medische faculteit liep ik mis, omdat ik teveel andere dingen aan mijn hoofd had, zoals feesten en beesten met mijn vrienden. Ik werkte een jaar als zaalhulp op de afdeling Chirurgie in een ziekenhuis.

Bij mijn tweede poging lukte het mij wel om toegelaten te worden, en zo werd ik student aan de Medische Universiteit van Debrecen in Hongarije. In 1986 behaalde ik summa cum laude mijn graad in de geneeskunde. Bij de afstudeerceremonie had ik het privilege om ten overstaan van mijn medestudenten de Eed van Hippocrates te zweren.

Ik heb zes jaar in de geneeskunde gewerkt. Twee jaar daarvan deed ik onderzoek, twee jaar werkte ik als arts in een algemene kliniek en twee jaar in een gynaecologische kliniek. Daar kwam ik in aanraking met de kennis die mijn leven overhoop gooide. Ik besefte opeens dat ik verraden was, dat ik verblind geweest was door mijn opleiding die mij één kant van de zaak had onderwezen en de wereld van de alternatieve geneeskunde aan mijn blik onttrokken had. Ik kon dit inzicht niet verenigen met het voorzetten van mijn geneeskundige praktijk, en dus nam ik in 1992 ontslag.

Op dat moment was de aids-gekte op zijn hoogtepunt. Als onderzoeker had ik enige tijd in de microbiologie gewerkt: een medisch kennisgebied dat zich met bacteriën en virussen bezighoudt. Aids is een virusziekte. Toen ik mijn kennis van de reguliere geneeskunde naast de informatie legde die ik uit alternatieve geneeskunde had gehaald, begreep ik opeens wat er aan de hand was: sommige mensen profiteren van de aids-hysterie. Ik wist dat behandeling mogelijk was en dat het allemaal lang zo erg niet was als men deed voorkomen. Ik sloeg de handen ineen met een collega, ook een voormalig arts, en we begonnen met het behandelen van drie patiënten met hoge doses vitamines en andere natuurlijke methoden. Later begrepen wij dat de doses nog niet hoog genoeg waren geweest.

De patiënten begonnen op te knappen. We werden wildenthousiast en wilden de hele wereld laten weten dat er hulp mogelijk was en dat zij alleen maar hoefden te komen kijken naar wat we bereikt hadden. We organiseerden een persconferentie en kondigden aan dat aids wel degelijk te behandelen was en dat de zaken niet zo vreselijk waren als sommigen het graag zouden willen zien. We waren weinig ervaren en hadden ons niet voorbereid en zonder een duidelijk vooropgezette strategie, glipte de regie ons uit de handen. We kregen een slechte pers en onze patiënten liepen weg uit angst voor de negatieve media.

Dat was een harde les. Als ik terugkijk ben ik trots dat ik voet bij stuk gehouden heb en dat ik mijn stem heb laten horen. Mijn geweten is rein. Ik heb gesproken in plaats van mijn mond te houden. Sindsdien heeft de wetenschap aangetoond dat ik gelijk had. Het staat buiten kijf dat de activiteit van alle virussen deels of geheel kan worden geblokkeerd met behulp van natuurlijke behandelmethoden, zoals de inname van vitamine C.

Al in 1990 was in Amerika een onderzoek verschenen waarin aangetoond werd dat hoge doses vitamine C de vermenigvuldiging van het aids-virus kan remmen. (Bron: Proceedings of the National Academy of Science). Er is hieraan natuurlijk nooit enige ruchtbaarheid

gegeven, want dat zou lijnrecht tegen de belangen van de farmaceutische lobby en de onruststokers zijn ingegaan. Helaas wist ik indertijd niets van dit onderzoek. Maar ondertussen heeft de wetenschap het keer op keer bewezen. Eén van de redenen dat ik faalde was omdat ik niet zo'n overweldigend sterke tegenwerking had verwacht. Dat was mijn voornaamste fout, en dat is volledig mijn eigen schuld.

Nu probeer ik het ten tweede male. Het onderwerp is breder, maar ik ben beter voorbereid. De wetenschap heeft nieuwe ontdekkingen gedaan, er zijn belangwekkende artikelen in JAMA verschenen, en de wereld is veranderd. Er is nooit een beter moment geweest voor verandering dan nu. Er zijn meer mensen die deze verandering willen.

Ik moest dit boek schrijven. Ik kon het niet langer uitstellen. De kennis die ik heb moet gedeeld worden.

Ik ben gebonden door de Eed van Hippocrates.
Ik ben gebonden door De Erecode.

Ik zal nooit opgeven.
Dr. Gábor Lenkei

 

\


Home

© Ed Vos